TK Knives

Nože ruční výroby s odkazem na tradici japonských mistrů posunuté na úroveň technické dokonalosti.

© 2014 TK Knives s.r.o.

Kontakt

info.tkknives@gmail.com
info@tkknives.com

David Michalík – Jednatel
+420 737 049 962

Robert Chromčák – Jednatel
+420 777 580 561

Chceme aby naše slova nebyly jen marketingové plácání do větru, ale závazek vůči Vám. Nikdy bychom si nedovolili udělat závazek bez jistoty a tak na všechny naše výrobky platí doživotní záruka, neomezený počet broušení, dvě úpravy nože po dodání a ergonomie, která Vám sedne. Vyrábíme nože ručně s důslednou kontrolou funkce nože. Závazkem TK Knives je vyrábět nože, na které bude vždy spoleh, které se nezlomí a které vydrží. , že Vás náš nůž podrží v opravdu nejtvrdších podmínkách.

Na všechny naše nože platí doživotní záruka. V případě nespokojenosti, zlomení a dalších vyrobíme na vlastní náklady nový nebo opravíme.

V přpadě zájmu nás neváhejte kontaktovat. Telefonicky, e-mailem, nebo přes facebook. Návrh nože můžete nechat na nás dle použití nebo poslat návrh vlastní.

separator

Ergonomie

Od řeckého slova ergo – práce a nomia – věda. Ergonomie není jen pohodlí při držení, jak je velmi často prezentováno. Je to věda o práci. Snažili jsme se najít nejlepší způsoby výroby a právě aby nůž pracoval co nejlépe.

Nejlepší příklad ergonomického nástroje je kladivo. Po tisíce let funguje tak dobře, že jakákoliv změna by byla krokem zpět. Vývojově se zastavilo, protože vzhledem k dostupným materiálům je dokonalé. Věříme, že naše nože jsou na konci vývojové cesty.

Do ergonomie patří pohodlí, snadnost manipulace, vzhled, jak dobře nástroj plní daný úkol, a radost při použití – věci, které motivují nástroj znovu a znovu používat. Každý detail je brán v potaz, každá věc je předem promyšlena a testována.

Ale to o sobě řekne až nástroj sám.

separator

Jak to začalo

Na počátku byla myšlenka. Myšlenka toho, že při životě adventuristy je potřeba nůž. Velmi spolehlivý nůž. Potřeboval jsem něco tak funkčního, že poslední co by mě brzdilo by byly mé schopnosti. Bohužel vidina spolehlivých a kvalitních nástrojů je většinou zastíněna cenovkou s vysokou cifrou. Protože zrovna má peněženka tuto cifru neobsahovala, vznikla poslední možnost. Vyrobit si nástroj vlastní, tak jako kdysi bylo zvykem.

Po krátkém čase od mého rozhodnutí si nůž vyrobit jsem začal pracovat ve společnosti, která se zabývá výrobou specializovaných nástrojů pro třískové obrábění. To mi otevřelo mnoho možností – v danou chvíli pouze materiálových. A výroba stále pokračovala. Doba a zaměření mého povolání mi začala přinášet výhody, znalosti a zkušenosti nedostupné mnoha nožířům. Jako kontrola jsem se zabýval mikrogeometrií řezných nástrojů, která v sobě zahrnuje vlivy povrchů, drsností, úhlů, tvarů a velikostí řezných hran na práci nástroje. Většinou se rozměry pohybují v řádech 0.001 mm. Začali jsme tedy promýšlet geometrie ostří i výbrusů nožů, aby řezaly “jako po másle”. Tedy máme možnost poskytnout techniky a poznání na úrovni vědy.

Kontaktovali jsme  norského Phd. metalurgie a po mnoha korespondencích, jsme našli oceli tvrdé, odolné v držení ostří i neskutečně pevné – na mnohem vyšší úrovni než ty běžně používané. Po více než takřka ročních testech, byly začleněny do výroby, s precizní kontrolou tepelného zpracování.

separator

Kam míříme?

Na počátku byla také potřeba. Potřeba, která nás žene dopředu a kvůli které máme sílu překonávat překážky.

Jako obyvatelé poměrně vyspělé země vnímáme zodpovědnost v pomoci lidem, kteří tolika štěstí neměli. Jelikož nevnímáme řešení ve finanční pomoci, která může být velice ošemetná a snadno využitelná, chceme pomáhat materiálně a osobně. .

Po výjezdu člena TK týmu do Srbska, které je relativně blízko České republice se nám potvrdilo, že pomoc není třeba jen v Africe, ale leží hned za dveřmi. Na otázku jestli finance můžou pomoci, ale nebyla příliš kladná odezva. Obrovské sociální rozdíly jsou jen začátkem a rodiče, kteří místo svých dětí podporují své závislosti na každém rohu. Proto může koupená učebnice pomoci více než ” stovka do ruky”. Ale kvůli takovým případům není třeba jezdit do zahraničí, většinou stačí zajít o dvě ulice dál.

Co je ale větší hrozba? Co když celá vesnice nemá léky na to, aby vyléčila chřipku? Co když se děti chtějí učit, ale nemají kde? Co když někdo musí ujít deset kilometrů k nejbližší studně? Jsou to otázky které zavánějí kýčem, ale jsou to otázky velice reálné.

Proto je jeden z našich hlavních cílů nejenom dělat nepřekonatelné nože, ale hlavně pomoct a vytvořit příležitosti tam kde je potřeba.